Per 1 jan­u­ari 2018 draagt Mar­tin Stor het make­laarschap van het ACT volledig over aan Harold Vulink.

De Duurzame Werk­plaats door ARXlabs in opdracht van Graaf­schap Col­lege & AOCOost. from TransitieTV.nl on Vimeo.

Geor­gan­iseerd door Jur­gen Rut­gers van Besite, Henno Haar­ing van Dorset en door act: een groep bedri­jf­sopvol­gers van Achter­hoekse maakbedri­jven oriën­teert zich op de trends in Berlijn op het gebied van Indus­trie 4.0 . Via deze link kun je een inter­view horen van Duitslandnieuws.nl met Jaap Wansink van Prange bv. klik hier om het inter­view te beluisteren

IMG_2281Nico Wiss­ing heeft het weer gedaan. Op een prachtige plek in hartje Ams­ter­dam het ECODOME neergezet samen met Achter­hoekse onderne­mers een prachtig duurzaam ontwerp. Gis­teren de locatie voor een bijeenkomst van EU min­is­ters. Aan het eind van de maand gaat de Ecodome op reis en doet daar­bij ieder wereld­deel aan.

o.a. met medew­erk­ing van Eurostretch­t­ents, Caja­trap­pen­tech­niek, PB inter­na­tional, Medi­a­Cows etc

IMG_2284

IMG_1867Er waren nog twee andere geweldige genom­i­neer­den, maar het Doet­inchemse Nijhuis Water tech­nol­ogy heeft m gewonnen!


De eerste beweg­in­gen van 3d beton printen. Stap voor stap wordt de printer ontwikkeld en daarna kan het ontwikke­len van een geheel nieuwe vorm­taal aangepakt worden.

Jan Wilem had gis­teren het Cobouw­Cafe naar Doet­inchem gehaald. Grote opkomst veel dis­cussie en het thema: Hoe kun­nen we de tran­si­tie maken naar indus­trieel bouwen. De rol van de aan­nemer “verd­wi­jnt”. Bouwen reken­ing­houdend met indi­vidu­ele wensen van de klant wordt steeds meer een pre­fab activiteit, waar­bij de bouw­plaats veran­dert in een mon­tage­plaats. Jan Willem wil in het oosten van het land een pilot start. De Achter­hoek en Twente staan goed gepo­si­tion­eerd met een sterke maakin­dus­trie. Dus wan­neer starten?


Achter­hoekse bedri­jven werken met elkaar onder lei­d­ing van NLGreen­la­bel samen om de Urban Oases mogelijk te maken. Een gamechanger project om oases van schone lucht te maken in drukke stedelijke omgevingen.

« Older entries