act bijeenkomst 20 november

Graag nemen we u mee met twee actuele prak­tijk­cases ron­dom Smart Indus­try, Cyber­se­cu­rity en Cobots. Deze ‘spe­ciale’ ACT-bijeenkomst wordt geor­gan­iseerd in samen­werk­ing met AIM, plat­form over inno­vatie in de Achter­hoek. De bijeenkomst zal wor­den afges­loten met een recep­tie ter gele­gen­heid van het afscheid van Foppe Atema en Mar­tin Stor. Hier­bij zal ook wor­den inge­gaan op de toekomst van het ACT en kunt u nader ken­nis maken met Harold Vulink als nieuwe kartrekker van het ACT.

Datum: Maandag 20 novem­ber 2017
Inloop­tijd: 15:15 uur
Plaats: ICER, Hut­teweg 32, 7070 AB in Ulft
Vra­gen: act-bijeenkomst@rctgelderland.nl

Het pro­gramma ziet er als volgt uit:

15:30 Ont­vangst door Mar­tin Stor (ACT) Harold Vulink (ACT) en Ron Brand (AIM).

16:00 Welkom door Foppe Atema, voorzit­ter Achter­hoeks Cen­trum voor Technologie.

16:15 Cyber­se­cu­rity; risico of kans? — door Jur­gen Rut­gers, BeSite.

16:30 Van tra­di­tion­eel maakbedrijf naar hi-tech lever­ancier — door Chris Krabben en Patrick Gri­jsen, Hiber­nis / Grijsen.

16:45 De cobot­pool; samen werken aan imple­men­tatie cobots — door Mar­tin Stor, ACT en Johan de Jonge, Civon.

17:00 Tafel­ron­des
Geef hieron­der aan of u bij dit even­e­ment aan­wezig bent.

Bent u aan­wezig tij­dens de ACT-bijeenkomst op maandag 20 november?

Ja | Nee
Zoals u van de ACT-bijeenkomsten gewend bent: twee tafel­ron­des waar­bij u zelf keuzes kunt maken passend bij uw vraag. Met keuze uit de tafels:
IOT plat­form Achter­hoek; Lin­Qiot, Het Inter­nethuis en Hiber­nis.
Het nut van ‘friendly fire’ — Van Raam
Tal­ent­man­age­ment in jouw organ­isatie; hoe geven we samen een leven lang leren vorm? — Sax­ion part­time school
Oplei­d­ing Cyber­se­cu­rity pro­fes­sional — Hogeschool Arn­hem Nijmegen
Wet­gev­ing cyber­se­cu­rity — JPR-advocaten
Inter­net­spe­cial­ist en smart mobil­ity — BeSite
Ambas­sadeur van Smart Indus­try — Hiber­nis
Welk bedrijf of thema ver­di­ent aan­dacht op het AIM podium? — AIM
Welke vra­gen zijn er over de Cobot­pool? — ACT/ Civon
Dig­i­talis­eren processen, spring­plank voor het MKB — Inter­reg Oost NL
18:30 Recep­tie ter gele­gen­heid van het afscheid van Foppe Atema en Mar­tin Stor ‘met hap en drank’ en gele­gen­heid om te netwerken.

Met Achter­hoekse groet,
Mar­tin Stor, Harold Vulink en Ron Brand.

Uitschri­jven voor deze mail
ACT — Ruur­loseweg 80a 7255 MA Hen­gelo (Gld)

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *