Makelaarsruil binnen het ACT

Per 1 jan­u­ari 2018 draagt Mar­tin Stor het make­laarschap van het ACT volledig over aan Harold Vulink.

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *