1. Visie Achterhoekers

In 1993 ontstonden de eerste ideeën voor een netwerkorganisatie in de Achterhoek, geïnspireerd door gesprekken tussen de oprichters van Bronkhorst High-Tech en NEDAP. Hun visie was eenvoudig: een ‘verbinder’ zou langs de bedrijven gaan om inzicht te krijgen in de vragen en behoeften van ondernemers, en hen te verbinden met de benodigde ondersteuning. Dit zou op een zo open mogelijke manier gebeuren, waardoor er minimale middelen en financiën nodig waren voor de ontwikkeling van deze ondersteuning.

2. Innovatiecentra

In de jaren die volgden, werden in Nederland verschillende goedwerkende innovatiecentra opgericht om ondernemers te ondersteunen bij innovatie. Aanvankelijk functioneerde dit goed, maar al snel sloeg de balans om naar een aanbodgerichte benadering. Deze ontwikkeling leidde tot wat ondernemers ‘opgedrongen geluk’ noemden, waarbij de aangeboden diensten niet altijd aansloten op de werkelijke behoeften van de bedrijven. Daarnaast viel steeds meer op dat veel van het programmabudget terechtkwam bij projectpartners. De zogenaamde distributiefactor in deze dienstverlening werd steeds lager, oftewel op elke euro die bij een ondernemer terechtkwam, waren de kosten een veelvoud ervan.

3. Institutionalisering

In 1998 werden de innovatiecentra samengevoegd tot het InnovatieCentra Netwerk Nederland (ICNN), wat resulteerde in de oprichting van Syntens. Deze organisatie richtte zich op het stimuleren van duurzame vernieuwing bij ondernemingen en het verbinden van ondernemers met kennisinstellingen. In 2014 fuseerde Syntens met Agentschap NL en de Kamer van Koophandel, waardoor de Kamer van Koophandel de ondersteunende taken voortzette. Een ontwikkeling die ook wel institutionalisering van innovatie word genoemd.

 

4. Ontstaan ACT

Ondernemers in de Achterhoekse maakindustrie merkten in 2007 echter dat het vraaggestuurde aspect ontbrak. Daarom sloegen zij de handen ineen en vormden het Achterhoeks Centrum voor Technologie (ACT), terug dus naar de basis van 1993. In 2017 ging het ACT samen met andere centra in Gelderland om hun krachten te bundelen. Hierbij stonden drie simpele uitgangspunten centraal: vraaggestuurd werken, voor en door maakindustrie-ondernemers, en kostenloos. Dat betekent in de praktijk dat we veel met ondernemers ‘bij elkaar in de werkplaats’ te vinden zijn. Want dat is waar ’the magic happens’.

5. Vraaggestuurd werken voor brede MKB

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft inmiddels ook het belang van vraaggestuurd werken erkend. Dit wordt benadrukt in het jaarrapport ‘Staat van het MKB’, waarin ACT/RCT als voorbeeld wordt genoemd voor een succesvolle vraaggestuurde aanpak (blz. 41-44). Dit jaarrapport is verplichte kost voor organisaties die het MKB willen ondersteunen. Lees het volledige jaarrapport hier: Jaarrapport Staat van het MKB 2023

6. Ontdubbelen

Daarnaast is er een trend gaande dat EZK en gelieerde organisaties steeds meer de ‘dubbeling’ zien in programma’s en overheids gefunde initiatieven. Door deze dubbelingen zien ondernemers ‘door de bomen het bos niet meer’. We kunnen van Denemarken leren hoe deze de complexiteit heeft aangepakt. Kortweg door voor elke innovatieslag een kenniscentrum te maken. Ook hierin lijkt de geschiedenis zich te herhalen 😉 Terug naar het fundament; de visie van een paar Achterhoekse ondernemers.