Nieuws: het moet anders in de bouw

Jan Wilem had gis­teren het Cobouw­Cafe naar Doet­inchem gehaald. Grote opkomst veel dis­cussie en het thema: Hoe kun­nen we de tran­si­tie maken naar indus­trieel bouwen. De rol van de aan­nemer “verd­wi­jnt”. Bouwen reken­ing­houdend met indi­vidu­ele wensen van de klant wordt steeds meer een pre­fab activiteit, waar­bij de bouw­plaats veran­dert in een mon­tage­plaats. Jan Willem wil in het oosten van het land een pilot start. De Achter­hoek en Twente staan goed gepo­si­tion­eerd met een sterke maakin­dus­trie. Dus wan­neer starten?

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *