Het Achterhoeks Centrum voor Technologie (ACT) heeft een sterk verdicht netwerk in de maakindustrie en haar (ICT-) toeleveranciers. In dit netwerk faciliteert de innovatiemakelaar als ‘verbinder’. Ervaring leert dat verbinders onderling beter kunnen samenwerken en zo een gezonder eco-systeem neer kunnen zetten, waarbij ze de ondernemers niet onnodig belasten.

De strategische samenwerkingspartners staan hiernaast vermeld. Druk op de namen voor een link naar hun eigen internetsites.

 

De Steck is de centrale ontmoetingsplek in de Achterhoek waar je als (beginnend) ondernemer of student hoe dan ook een keer moet zijn geweest. Onverwachte ontmoetingen, verbindingen en de zeer gastvrije gastheer Henk Janssen weten je zeker te verrassen.

Meerdere RCT Gelderland makelaars zijn er ‘kind aan huis’. Daarnaast huisvesten de regio 8RHK Ambassadeurs er en meer dan 60 andere ondernemingen. Welkom en tot ziens in de Steck.

 

 

Ken jij SmartHub Incubator Industry in Ulft? Zij verbinden ondernemend technisch talent met vernieuwende ideeën in de maakindustrie aan kennis en middelen die scholen, de overheid en het bedrijfsleven ter beschikking stellen. Met kennis, coaching, financieringshulp, een uitgebreid netwerk en productiefaciliteiten helpt SHII starters een vliegende start te maken zodat de time-to-market aanzienlijk verkort wordt. Hiermee helpen zij starters versneld uit te groeien tot succesvolle ondernemingen in de slimme maakindustrie. Dit allemaal om het ondernemerschap in de Achterhoek een extra boost te geven.

Uiteraard moet je het ondernemen zelf doen, maar de hulp van Iginio, Gerben, Marco en collega’s is goud waard. Als ACT zijn we lid van de Advisory Board van het SHII. In de praktijk betekent dit dat we gevraagd en ongevraagd verbindingen leggen en kansen pakken met de ondernemers achter- en de incubators van SHII.

Waar het reguliere ecosysteem in de Achterhoek, zoals overheid en gemeenten, banken en verenigingen, een initiatief die de leefbaarheid in de Achterhoek niet weten te ondersteunen, komt Pak An in actie. Als ACT komen we vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid bij de regio graag in actie voor Pak An. De ‘anpakkers’ mentaliteit deelden we al. Omdat we gezamenlijk een nog sterker netwerk hebben, brengen we met; onverwachte verbindingen, een podium, een enorm sterk team van meer dan 60 coaches, giften of een renteloze lening, bijzondere initiatieven een stap verder. Met Linda Commandeur en Prisca ten Back hebben we een sterk operationeel en zichtbaar team. Maar ook als bestuur zijn we aanspreekbaar op de doelstellingen en inzet van Pak An. “Kop d’r veur en gas d’rop’ is niet voor niets de lijfspreuk van Pak An ;-).

 

VNO-NCW Achterhoek is met haar 400 leden de grootste regio binnen VNO- NCW Midden. Leden ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspirerende bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten. Via het bestuur en regiomanager Wilma Elbertsen kunnen leden direct invloed uitoefenen op de lobby.

Kijk in de agenda voor alle evenementen.

ACT maakt als vertegenwoordiger van de maakindustrie deel uit van het bestuur van VNO-NCW Achterhoek.  Zij brengt samen met de leden prioriteiten in lobbydoelen aan en stelt het jaarlijkse regionale bijeenkomstenprogramma samen. Zij vertegenwoordigen de achterban in commissies en overlegplatforms die er toe doen en lobbyen samen met lokale ondernemersverenigingen, MKB-Nederland Midden en andere belanghebbenden voor een optimaal ondernemersklimaat in de Achterhoek.

 

Regio Achterhoek

Regio Achterhoek is de organisatie die de samenwerking van 8RHK ambassadeurs mogelijk maakt en faciliteert. Dit is een samenwerking tussen de zeven gemeenten en de ondernemers en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek. Regio Achterhoek vervult hierin de rol van juridische entiteit, zoals vastgelegd in een samenwerkingsregeling (Wgr).

De organisatie is verantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke als procesmatige samenwerking. Dit doet ze door het faciliteren van de Achterhoek Raad, Achterhoek Board, Achterhoek Thematafels en het bestuur van Regio Achterhoek. Daarnaast verzorgt en coördineert de organisatie de subsidies, de lobby en communicatie en marketing. Samen dragen we het positieve verhaal van de Achterhoek uit, het bijzondere potentieel en de ambities: “Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit”

Vanuit het werkgebied van ACT zijn we nauw aangesloten bij de verschillende programma’s en tafels van de regio 8RHK. De voor ACT meest relevante tafel waar we mee werken is die van Smart werken & Innovatie. Met tafelregisseur Evert Wolters en projectleidster Ati Beunk hebben we frequent overleg over de opzet van programma’s, ondersteuning of het ophalen van vragen uit de markt. Daarnaast werken we ook waar mogelijk met regisseurs van de tafels duurzaamheid, onderwijs en arbeidsmarkt en mobiliteit. In de video zie je een overzicht van de Achterhoek Monitor. Deze krijgt jaarlijks een update. Ze legt de uitdagingen voor de ACT doelgroep ook goed bloot.

Smarthub is de etalage waarin Achterhoekse ondernemers zich kunnen etaleren. Vanuit Smarthub worden zij gepromoot  onder studerende jongeren in heel Nederland. Zo laten wij zien dat de Achterhoek veel te bieden heeft voor studenten die op zoek zijn naar een stage, afstudeeropdracht of startersfunctie. Dat doen we samen met ruim 170 aangesloten werkgevers en met verschillende partnerorganisaties in de regio.

Hoewel het niet in ons DNA zit ons zelf al te sterk te promoten, is ACT wel 1 van de oprichters van de Smarthub geweest.

SmartHub Achterhoek is een non-profit initiatief van Achterhoekse ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het projectteam bestaat uit de volgende personen: Nina Timmer (projectleider), Nikki Dijkstra, Jan Kaak, Toin de Ruiter, Carolien Nijhuis, Sander Berendsen en Remko ten Brinke.