Enige tijd geleden had ik Paul Hartgers van het LAC gevraagd om te komen tot normering rondom laserlassen. Dit naar aanleiding van vragen van achterhoekse maakbedijven. Op dit moment wordt er gekeken of de praktijkrichtlijn via de NEN een officiele status kan krijgen als NPR of NTO. Meer info: http://www.lac-online.nl/2011/11/praktijkrichtlijn-laserlassen/