Per 1 januari 2018 draagt Martin Stor het makelaarschap van het ACT volledig over aan Harold Vulink.