In de Achterhoek spelen vele initiatieven op het gebied van het verduurzamen bestaande bouw. Een geweldige uitdaging voor de regio met enorme kansen voor de regionale maakindustrie. Samen met Fons Cateau voorzitter SEO en Wilma Stortelder organiseer ik een bijeenkomst op 23 januari om deze initiatieven op elkaar af te stemmen. In ieder geval wil ik bereiken dat we goed op de hoogte zijn van elkaars activiteiten.Ter voorbereiding heb ik alle relaties in beeld gebracht met behulp van een zogenaamd “personal brain”.