Het dimmen van led lampen in de openbare verlichting leidt tot zogenaamd blind vermogen. Vaak wordt dit over het hoofd gezien. Terwijl het wel leidt tot verspilling van energie die in de electriciteitscentrale wordt opgewekt met bijbehorende co2 belasting.

De kernvraag die het haalbaarheidsonderzoek beantwoordt is: Wat is in de praktijk de invloed van verschillende typen lampen en het dimmen van led-verlichting op de pokerfactor of de cosinus phi factor die leidt tot blindvermogen en daarmee tot extra warmte verlies? Zet de uitkomst af tegen vermijdbare CO2 uitstoot en geef aan in Joules wat de uitkomst betekent. Wil je er meer over lezen:

Rapportage Haalbaarheidsonderzoek, WOBA 2015

Tijdens de volgende act bijeenkomst zijn de resultaten inzichtelijk beschikbaar en kan er verder toelichting gegeven worden.