Han van der Meer

Ik heb Han van der Meer lector bij Saxion gevraagd om een onderzoek te doen naar de ervaringen die opgedaan zijn door ROTOR met het innovatiecentrum bemenst door studenten en pas afgestudeerden. Immers het organiseren van kennis in innovatieprojecten is vooral het organiseren van menskracht: Kennistransfer is mensenwerk! Op dit moment zijn er concrete plannen voor een 5 tal van deze centra in de Achterhoek. 1 daarvan is er net gestart.Klik hier voor volledige rapport: Innovation Center Rotor als Innovatiehub