Waterschap Rijn en IJssel, Provincie Friesland en Provincie Gelderland gaan Plant-e ondersteunen. Plant-e maakt elektriciteit met levende planten. De drie partijen gaan elk €50.000,- investeren in de ontwikkeling van een prototype wat in de toekomst kan worden toegepast voor grootschalige elektriciteitsopwekking in natte groene gebieden.In het komende jaar zal Plant-e met dit geld de brug van lab-onderzoek naar grootschalige veldtesten gaan slaan zodat in 2014 zowel in Friesland als in Gelderland een pilot gestart kan worden. In Friesland komt deze pilot in natuurgebied de Alde Feanen. In Gelderland moet de locatie nog bepaald worden. De pilots moeten daarna leiden tot een commercieel systeem wat in 2016 op de markt gebracht kan worden. Naar verwachting kan uiteindelijk per hectare 280.000 kWh/jaar aan elektriciteit geproduceerd worden, voldoende voor zo’n 80 huishoudens. Tegelijkertijd blijft daarbij het groene gebied behouden.Het geld van waterschap en provincie zorgt direct voor uitbreiding van Plant-e. Het bedrijf, wat tot nu toe 2.2 FTE groot is, krijgt nu de mogelijkheid om mensen aan te nemen om technische werkzaamheden uit te voeren en de ontwikkeling van de producten te versnellen.

Het act heeft de contacten gelegd tussen plant-e en waterschap en zal ook maakbedrijven koppelen aan dit interessante initiatief. Klik hier voor meer info.