Zeer lezenswaardig geschreven door Bert Tuinzaad en echt het lezen / doorbladeren waard. Lean, flow, flexibele personeelsinzet allerlei zaken komen in case studies aan de orde om te leren hoe je om kunt gaan met steeds chaotischer markt. Vele bedrijven uit Achterhoek zoals GOMA, Bronkhorst High-Tech, BMI,HFI, Tieltjes, Kinkelder komen aan bod. Klik hier voor het TNO boekje Snel en Wendbaar in de Maakindustrie, juli 2013