Vanaf 1 juli tot en met 30 september 2014 kunnen ondernemers uit de creatieve sector (zie lijst SBI-codes)  in samenwerking met een ondernemer uit een andere branche of sector (andere SBI-code) met  subsidie van de provincie aan de slag met experimentele ontwikkeling. Het gaat met name om de conceptuele formulering en het ontwerp van alternatieve producten, procédés of diensten. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van commercieel bruikbare prototypes indien het prototype het commerciële eindproduct is en de productie ervan te duur voor alleen demonstratiedoeleinden.

Meer info: klik hier